Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
Flaga UE

O nas

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000009851.

Zakład posiada osobowość prawną, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy o numerze KRS 0000077539.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Niemodlin.
Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Zamkowej 4 w budynku byłego szpitala, w sąsiedztwie niemodlińskiego zamku.

Zadaniem Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych.

Zakres świadczonych usług medycznych:
• 01 lutego 2002 roku przyjęliśmy pierwszych pacjentów do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego,
• 03 stycznia 2011 roku rozpoczął działalność Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej,
• 01 września 2012 roku otwarcie Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej wraz z gabinetem diagnostyczno zabiegowym.
 
Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej  wykonywane są nieodpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ubezpieczonych, posiadających ważne skierowania od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. 

Świadczenia medyczne udzielane w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej wykonywane są nieodpłatnie  na podstawie skierowania lekarza.

Obiekt, pomieszczenia pracy i urządzenia SZOZ-u spełniają wymogi fachowe i sanitarne do prowadzenia stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń medycznych.
 
Zakład jest bez barier dla niepełnosprawnych, przyjazny dla pacjentów i pracowników.
 
W lutym 2011 roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu zarządzania jakością na każdym stanowisku pracy. W październiku 2011 roku został przeprowadzony audyt certyfikujący z wynikiem pozytywnym i uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2008.

W październiku 2017 roku po audycie recertyfikującym uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2015.
 
Poprzez ciągłe doskonalenie działań monitorowanych audytami, kreujemy wizerunek placówki zdolnej do świadczenia usług medycznych i opiekuńczych na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i obowiązującymi aktami prawnymi.


 

Data
12 kwietnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz